Rotary International

Rotary on epäpoliittinen ja uskontoihin sitoutumaton järjestö. Se on arvopohjainen kansainvälinen palvelu- ja hyväntekeväisyysjärjestö, joka toimii kaikilla mantereilla ja lähes kaikissa kulttuureissa. Eri kulttuureja yhdistävänä sillä on yksi aatteellinen ydinarvo – palvelu – jota se pyrkii toteuttamaan kaikessa toiminnassaan. Asia ilmaistaan tunnuslauseellamme ”Palvelu itsekkyyden edelle” (Service Above Self). Periaatteen mukaan “suurin hyötyjä on se, joka palvelee parhaiten” (One Profits Most Who Serves Best).

Rotary Internationalin ydinarvot


Toveruus

Rehellisyys

Moninaisuus

Palvelu

Johtajuus

Arvot ovat yhteisiä koko kansainvälisessä rotarymaailmassa ja toimivat rotarina olemisen perustana. Rotary International hyväksyi ydinarvot vuonna 2007 osana strategiasuunnitelmaansa, ja ne ovat saaneet koko jäsenistön vahvan tuen.

Rotary Internationalin kärkiteemoja

VESIPROJEKTI