Mikä on Rotary

Rotary on eettisellä pohjalla toimiva kansainvälinen palvelujärjestö, joka toimii yli 200 maassa – jäseniä sillä on yli 1,2 miljoonaa. Suomessa ja Virossa on noin 270 rotaryklubia ja rotareita niissä on yhteensä noin 8900.

Rotarytoiminnan perustana ovat paikalliset rotaryklubit, jotka kokoavat yhteen samanmielisiä vaikuttajia tekemään hyvää omalla paikkakunnallaan. Klubit kutsuvat jäsenikseen paikkakuntiensa hyvämaineisia ammattimiehiä ja -naisia. Klubeilla on säännölliset kokoontumisajat, joissa eri ammattiryhmistä koostuvat jäsenet pitävät esitelmiä ajankohtaisista aiheista tai kutsuvat ulkopuolisia puhujavieraita.

Rotary tunnetaan maailmanlaajuisesta nuorisovaihdosta ja nuorten johtajien koulutuksesta. Lähes jokaisella suurehkolla paikkakunnalla Rotary järjestää vuosittain paikallisen nuoren vaihto-oppilasvuoden ja ottaa vastaan nuoren jostain päin maailmaa.

Rotaryn näkyvin projekti on polion poistaminen maapallolta.

Rotaryn aate

Rotary on epäpoliittinen ja uskontoihin sitoutumaton järjestö. Se on arvopohjainen kansainvälinen palvelu- ja hyväntekeväisyysjärjestö, joka toimii kaikilla mantereilla ja lähes kaikissa kulttuureissa. Eri kulttuureja yhdistävänä sillä on yksi aatteellinen ydinarvo – palvelu – jota se pyrkii toteuttamaan kaikessa toiminnassaan. Asia ilmaistaan tunnuslauseellamme ”Palvelu itsekkyyden edelle” (Service Above Self). 

Rotaryn tavoite

Rotaryn tavoitteena on edistää palvelun periaatetta kunkin rotarin ammatissa ja yksityiselämässä mm. seuraavasti:

1) Edistää ystävyysverkoston syntymistä ja löytää mahdollisuuksia palvelemiseen;

2) Toimia tehokkaana hyväntekeväisyysjärjestönä;

3) Pitää yllä liike- ja ammattimoraalia, lisätä kaiken työn arvostusta ja kunnioittaa jokaisen rotarin ammattia;

4) Kannustaa jokaista rotaria palvelun periaatteeseen yksityiselämässä, ammatissa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa;

5) Edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä, suvaitsevaisuutta ja hyvää tahtoa rotarien yhteistyön kautta.