MITÄ ROTARY ON

9.1.2023

Rotary on eettisellä pohjalla toimiva, sitoutumaton, maailmanlaajuinen palvelujärjestö. Kuuluminen järjestöön edellyttää jäsenyyttä rotaryklubissa. Klubit toimivat paikallisesti, niillä on määritelty toiminta-alueensa ja ne ottavat jäsenensä-rotarit-klubin jäsenten esityksestä klubin hallituksen päätöksellä.

Asianajaja Paul Harris (synt. 19.4.1868) perusti  ensimmäisen klubin Chicagoon vuonna 1905.

Maailmanlaajuisella, yli 160 maassa toimivalla rotaryllä on noin 1,2 miljoonaa jäsentä. Suomalaisia heistä on runsaat 12 000. Rotaryn terminologia ja järjestön rakenne saattavat uudelle rotarille tuntua kohtuuttoman monimutkaisilta. 

Rotaryliikkeen perusajatus on eri ammattikuntien johtavien edustajien kokoaminen paikallisiin klubeihin ja kansainväliseksi verkostoksi. Tällä pyritään lisäämään jäsenien ymmärrystä yhteiskunnan eri lohkojen toimintaa kohtaa ja kokoamaan voimat merkittävien yhteisten hankkeiden toteuttamiseksi. Päämääränä on elämänlaadun parantaminen. Järjestön tärkein henkinen voimavara on jäsenistön henkilökohtainen pätevyystaso ja vaikuttamishalu. Rahallisesti rotarit kanavoivat suurimman palvelupanoksensa maailman suurimpiin yksityisiin säätiöihin kuuluvan Rotarysäätiön kautta